Hoe Ging Mijn Wia Keuring? Ik Werd Volledig Afgekeurd!

Gepubliceerd dec. 19, 22
6 min read

Wia Uitkering Afgewezen

Wel goed om te weten: als een IVA-uitkering vervroegd wordt toegekend, betekent dit niet dat je werknemer uit dienst gaat. De arbeids­overeenkomst blijft doorlopen. Verschil IVA einde wachttijd en IVA met verkorte wachttijd. Dit betekent dat alle contractuele afspraken (bijvoorbeeld uit de arbeids­overeenkomst of de CAO) van kracht blijven. Staat daarin dat je als werkgever 100 procent loon moet betalen, ook in het tweede ziektejaar? Dan moet je dit ook blijven doen na een vervroegde IVA-toekenning.

Betaalt de werkgever normaal gesproken in het tweede ziektejaar 70 procent van het loon door? Bij een vervroegde IVA-toekenning is het totale inkomen 75 procent. Er is geen re-integratie verplichting meer. Er is, in die zin, rust voor de werknemer. Er zijn daardoor geen verplichte afspraken meer met de casemanager en de bedrijfsarts.

Er is duidelijkheid over het inkomen na het tweede ziektejaar. De IVA-uitkering loopt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Een vervroegde IVA kan aangevraagd worden als de werknemer minimaal 3 weken ziek is en voordat de werknemer 68 weken ziek is. Omdat de vervroegde IVA altijd pas 10 weken na de aanvraag kan worden toegekend, gaat de IVA-uitkering op z’n vroegst in vanaf de 13de week en uiterlijk in de 78ste week van de ziekte.

Wia Aanvraag/ Ww/ Bezwaar Maken

Als er nog kans op herstel is, hoe klein ook, dan zal het UWV een vervroegde IVA uitkering waarschijnlijk niet toekennen. Nu is het nog zo dat alleen de werknemer de vervroegde IVA-uitkering kan aanvragen. De IVA is namelijk onderdeel van de WIA en dat is een werknemers­verzekering. Daarom kan alleen de werknemer deze aanvragen.

Daarom wordt er bekeken of er ook mogelijkheden zijn om de werkgever in staat te stellen de vervroegde IVA aan te vragen. De vervroegde IVA wordt schriftelijk door de werknemer aangevraagd bij het UWV. Daarvoor moeten er twee formulieren worden ingevuld, namelijk: De WIA-aanvraag doet je werknemer digitaal met zijn Digi, D-code.

Waar Moet Je Rekening Mee Houden Bij Een Wia-uitkering?Aanvraag Iva-uitkering In Plaats Van Wia-uitkering Terecht

Naast deze formulieren invullen is er nog een derde en laatste stap voor de werknemer: Per post versturen van de medische informatie of deze medische informatie mag ook door de bedrijfsarts naar het UWV gestuurd worden. De medische informatie mag niet in bezit zijn van de werkgever..

Uitkering Afgewezen - Uitkeringsproblematiek

Er is besloten door te gaan met de kwijtschelding van WIA-voorschotten tot december 2023. Het UWV keert WIA-voorschotten uit om de wachtperiode tussen de WIA-aanvraag en de medische keuring financieel te overbruggen. Soms moesten mensen, wanneer de uitkeringsaanvraag werd afgewezen of lager was dan in eerste instantie was ingeschat, een deel van of het volledige bedrag terugbetalen.

Deze tijdelijke maatregel is nu dus verlengd, tot eind 2023 (Bezwaar en herbeoordeling WGA naar IVA). Dit gaat om voorschotten ontvangen op of na 1 januari 2020. Het CNV is blij met deze verlenging. Voor werknemers die ouder zijn dan 60 en arbeidsongeschikt raken, geldt dat er tijdelijk geen medische keuring meer nodig is. Deze groep wordt straks beoordeeld door een arbeidsdeskundige en zal in de meeste gevallen direct als 80-100% arbeidsongeschikt worden gerekend.

Als er sprake is van meer dan 65% feitelijke verdiensten op het moment van de WIA-claimbeoordeling kan de arbeidsdeskundige beslissen geen WIA-uitkering toe te kennen. Wel is het zo dat zowel de werknemer als de werkgever hiermee akkoord moet zijn. Als er bezwaar is, kan er alsnog een beoordeling door een verzekeringsarts worden aangevraagd.

Lager Salaris In 3e Ziektejaar Na Loonsanctie

Problemen met uw uitkering kunnen grote gevolgen hebben. Zo kan uw uitkering worden gestopt, verlaagd of afgewezen. Hierdoor komen veel mensen in de problemen. WIA aanvragen: Waar & Wanneer. Wacht niet langer en onderneem meteen actie! Bel meteen naar 085-0492430 of vul het contactformulier in. Omschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk en wij zullen u spoedig informeren over de mogelijkheden voor een oplossing.

Het is belangrijk dat je een uitkering op tijd aanvraagt, zodat je niet zonder inkomen komt te zitten. Want na 2 jaar ziekte betaalt je werkgever je loon namelijk niet langer door. Of als je (deels) een Ziektewet-uitkering had, stopt die na 2 jaar. WIA is de uitkering die je kunt aanvragen als je door ziekte niet of minder kunt werken.

Je moet dit uiterlijk in de 93e ziekteweek aanvragen. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Kun je niet of nauwelijks werken? Of is de verwachting dat je op korte termijn niet of nauwelijks kunt werken? Dan is de kans groot dat je bij een beoordeling voor de WIA volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt geacht.

Het Uwv Heeft Besloten Dat Ik Niet Arbeidsongeschikt Ben

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Soms is al snel duidelijk dat je in de toekomst nooit meer kunt werken. Dan mag je vervroegd een WIA-uitkering (IVA) aanvragen. Dit mag na minimaal 3 weken ziekte. Vraag de uitkering wel aan vóórdat je 68 weken ziek bent. Dat is dus voordat je ongeveer 1 jaar en 3 maanden ziek bent.

Je mag een vervroegde WIA namelijk maar 1 keer aanvragen. Het kan ook zijn dat verzekeringsarts van het UWV oordeelt dat je niet in aanmerking komt voor IVA omdat je nog wel (een beetje) kunt werken. Je komt dan wel in aanmerking voor een WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

In het stappenplan WIA staat in het kort uitgelegd uit welke stappen de WIA-aanvraag bestaat. Bekijk de video: ‘Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?’ Vier tot zes weken na je WIA-aanvraag, roept het UWV je op voor een gesprek met de verzekeringsarts. Deze beoordeelt wat je mogelijkheden zijn om te werken.

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Die kijkt wat voor soort werk je kunt doen en wat je daarmee kunt verdienen. Bekijk de video 'Hoe gaat een gesprek met de arbeidsdeskundige?' Denk vóór het gesprek na over je mogelijkheden. En over wat moeilijk gaat. Schrijf je vragen op en neem ze mee. Neem iemand mee naar het gesprek als je dat prettig vindt.

Wia Uitkering Advocaat - Goede Pro Deo AdvocaatWia Uitkering Advocaat - Goede Pro Deo Advocaat

Meen je dat de verzekeringsarts niet (voldoende) weet over je ziektebeeld? Vraag de verzekeringsarts dan om de benodigde medische informatie op te vragen bij je behandelend arts. Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing over je WIA-aanvraag. Ga in bezwaar tegen de beslissing bij het UWV.

Vraag de vakbond (als je daar lid van bent) om steun bij bezwaar of beroep (Wat zijn de verplichtingen na twee jaar ziekte?). Vraag hulp bij regionale belangenbehartigingsorganisaties (via de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten, LVA). Bekijk de dossiers van eerdere rechtszaken op (via zoektermen als ‘kanker’ en vermoeidheid zijn relevante zaken te vinden). Als je niet meer beter wordt, hoef je niet te stoppen met werken.

Bezwaar En Herbeoordeling Wga Naar IvaZoals ik in een eerder artikel al schreef zit je eerst twee jaar in de ziektewet en krijg je daarna een WIA keuring. Ik schreef wat er gebeurt als je ziek uit dienst gaat, hoe het UWV de ziektewet overpakt en dat normaliter de werkgever twee jaar ziekte dient te betalen. Uw werknemer weigert een uitkering aan te vragen.

Meer van Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Zoek Je Hulp Bij Bezwaar Maken Tegen Uwv?

Published Dec 25, 22
8 min read

Bezwaarschrift Uwv

Published Dec 23, 22
9 min read

Bezwaarschrift Uwv

Published Dec 21, 22
9 min read